Rabin Menachem Mendel SchneersonA SŁOWIAŃSKIE BYDŁO WYPĘDZIMY DALEKO NA PÓŁNOC...” - Słowa rabina Senhedrynu Rebe Menachema Mendela Schneersona, Chabadskiego przywódcy. (Zmarł w 1994)

Plan „wybrańców Boga”1. Naszą specjalną taktyką walki z czerwono-brązowymi (wszyscy Słowianie – są czerwono-brązowi), z mocy swojej skrytości jest TAJNA WIEDZA. Główne ostrze nauki skierujemy przeciwko Słowiaństwu, za wyjątkiem odszczepieńców, którzy spokrewnili się z Żydami przez wspólne interesy. Co prawda, tych „spokrewnionych” później, po wykorzystaniu ich w naszych celach, usuniemy ich z naszego społeczeństwa. Słowianie, a wśród nich Rosjanie – to najbardziej niepokorny naród świata. Niepokorny ze względu na układ ich zdolności psychicznych i umysłowych, założonych przez wiele pokoleń ich przodków, genów, które nie są podatne na przerabianie. Słowianina, Rosjanina można zabić, ale nigdy nie można zniewolić. Dlatego to nasienie powinno ulec likwidacji, ale na pierwszym etapie należy dokonać nagłego zmniejszenia jego liczebności.


2. Nasze metody walki nie będą w ogóle wojskowe, lecz ideologiczne i ekonomiczne z wykorzystaniem struktur siłowych, uzbrojone w najnowocześniejsze rodzaje broni do fizycznego tłumienia buntujących się z jeszcze większą brutalnością, niż to było w 1993 roku przy rozstrzelaniu Dumy Państwowej Rosji. Przede wszystkim, podzielimy wszystkie narody słowiańskie (jest ich 300 milionów, połowę stanowią Rosjanie) na maleńkie osłabione kraje z przerwanymi więzami. Będziemy tu korzystać z naszej starej metody: DZIEL I RZĄDŹ. Postaramy się te kraje skłócić ze sobą. Wciągniemy je we wojny między sobą w celu wzajemnego niszczenia(co zostało osiągnięte).
Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansjonistycznej Rosji, walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu uzyskał swoją wolność, podczas gdy całkowicie wpadnie w zależność od nas. Tak samo będą myśleć Rosjanie, że bronią swoich własnych interesów narodowych, odzyskują „bezprawnie” zabrane im ziemie, itd. To wszystko będziemy robić pod pozorem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie się, oparte o wartości i tradycje narodowe. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie osłabiało siebie i wzmacniało nas, głównych reżyserów smuty(pol. - chaosu, zamętu), niby stojących z boku i nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie wtrącających się do nich.

Ponadto zapewnimy sobie całkowite bezpieczeństwo. Do świadomości Słowian – profanów (niewtajemniczonych) zainstalujemy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem będzie „antysemita”. Słowo „ŻYD” będą wymawiać szeptem. Kilkoma sprawami sądowymi (podobnymi do procesu antysemity Ostaszwili z późniejszą jego likwidacją) i innymi metodami (radio, telewizja – przerażające filmy, takie jak zemsta super wywiadu MOSADU za zabicie Żydów), tak bardzo wystraszymy bydło, że u żadnego z Żydów z głowy nie spadnie ani jeden włos, podczas gdy Słowianie będą rozstrzeliwani w grupach, zabijani tysiącami – na granicach, gdzie Żydzi nie służą, w siłach pokojowych, w wyniku aktów terroryzmu, zabójstw kryminalnych i na zamówienie. (jeden z takich filmów to - „Haniebne wyrodki” z 2009 roku).


3. Tępa słowiańska grupa etniczna nie rozumie, że najstraszniejszymi faszystami są ci, którzy nigdy i nigdzie na głos o tym nie mówią, a organizują wszystko jakby według najbardziej demokratycznych standardów (takich jak wybory prezydenckie np. Andrzeja Dudy – ukraińskiego żyda). A my odwrotnie, wyraz „faszysta” uczynimy słowem obelżywym, Tej etykietki będzie się bał każdy, na kogo ją powiesimy. Bardzo dobrze wiemy, że nacjonalizm wzmacnia naród, czyni go silnym. Slogan „internacjonalizmu” jest przeżytkiem i już nie działa tak, jak wcześniej, zastąpimy go „wartościami ogólno-ludzkimi”, oznaczającymi to samo. Nie pozwolimy na podniesienie się ani jednego nacjonalizmu, a te ruchy nacjonalistyczne, które próbują wyprowadzić swoje narody spod naszego dyktatu, zniszczymy ogniem i mieczem tak, jak się to robi w Gruzji, Armenii i Serbii. Ale za to zapewnimy pełen rozkwit naszego nacjonalizmu – syjonizmu, a dokładniej : żydowskiego faszyzmu, który w swojej tajemniczości i potędze jest super faszyzmem. Nie na próżno Zgromadzenie ONZ w 1975 roku przyjęło rezolucję, która określiła syjonizm jako najbardziej rażącą „formę rasizmu i dyskryminacji rasowej”, ale z powodu naszego triumfalnego marszu na całej planecie w roku 1992 rezolucję tę uchyliła. Z tego międzynarodowego organu uczyniliśmy broń naszych aspiracji, dotyczących przejęcia władzy nad „wszystkimi królestwami i narodami”.

4. Liczną populację Słowian pozbawimy elity narodowej, która określa rozwój wydarzeń i postęp kraju. I w końcu cały bieg historii. W tym celu obniżymy poziom edukacji – już w następnych 5 latach zamkniemy połowę ich uniwersytetów, a w drugiej połowie będziemy się kształcić my. Wpuścimy tam jeszcze Ormian, Czeczenów, Romów i innych. Będziemy walczyć o to, aby w rządach państw słowiańskich było jak najmniej rdzennych przedstawicieli narodu, którzy zostaną zastąpieni naszą elitą żydowską. W masmediach – radiu, telewizji, prasie, sztuce, literaturze, teatrze i kinie stopniowo będziemy usuwać kadry narodowe i zastępować je naszymi, lub w skrajnych przypadkach, kosmopolitycznymi.
Zostanie przeprowadzona humanizacja edukacji, w wyniku której wszystkie dyscypliny wpływające na strukturyzację procesu myślowego lewej i prawej półkuli mózgu, będą zmniejszane (zawężane) i degradowane :
a) język i literatura
b) fizyka i matematyka
O historii nie ma co mówić. Bydłu damy nasze spojrzenie na historię, w którym pokażemy, że cała historia ewolucji ludzkiej szła w kierunku uznania wybranego przez Boga narodu Żydów za panów całego świata. Zamiast wartości narodowych damy wam bałałajkowy patriotyzm i pijane łzy. Tutaj naszym celem jest zastąpienie czerwono-brązowej elity naszą elitą.
W tych krajach nie pozwolimy na rozwój nauki. A centrum uczonych (Akademia Nauk) będzie składać się z naszych ludzi. Nie dopuścimy do żadnych postępowych technologii, co doprowadzi do całkowitego upadku przemysłu, który zawęzimy do produkcji przedmiotów pierwszej potrzeby dla ograniczonego kontyngentu niewolników, wydobywających dla nas surowce.
Wśród mieszkańców miast jest wielu inżynierów, wykwalifikowanych robotników i nauczycieli. Dla nich stworzymy takie warunki życia (żadnych miejsc pracy, wysoki czynsz, wysokie ceny za usługi komunalne, transport), że oni sami będą uciekać, tak jak teraz Polacy uciekają z własnego kraju, do głuchych wiosek na północy (Anglia-komentarz PAC), gdzie będą myśleć , ze tam można łatwiej przeżyć, co w rzeczywistości będzie także oszustwem.

Zdeprawujcie młodzież, a zdobędziecie naród! To jest nasza dewiza. Społeczeństwo wasze pozbawimy młodzieży, deprawując ją, seksem, muzyką rockową, gwałtem, alkoholem, paleniem, narkotykami, tzn. pozbawimy wasze społeczeństwo przyszłości. Uderzymy w rodzinę, niszcząc ją, zmniejszymy rozrodczość (co się obecnie dzieje https://www.youtube.com/watch?v=mYjpcnjDc1Y , rezolucję ONZ z 2017 roku w tej sprawie wykasowano z yt dołączę film w wiadomości – PAC). Hitler był głupim chłopcem. Działał bezpośrednio i otwarcie (był nieślubnym dzieckiem Rotschilda, stąd wiemy dlaczego go tak chętnie amerykańskie żydostwo sponsorowało, aby doszedł do władzy – PAC). I musiał wykonać cholernie trudną robotę – miliony spalić, rozstrzelać, pogrzebać itp. (Mało kto wie, że celem II WŚ było wymordowanie jak największej ilości Słowian, a mordowanie ortodoksyjnych żydów przez żydów było jedynie przystawką. Polecam przeczytać Raport Witolda link : http://prawy.pl/57760-za-darmo-raport-witolda-pileckiego-z-auschwitz-w-pdf/ - przypis PAC). Pozostawił po sobie krwawe ślady. My działamy sprytniej : u nas nie będzie żadnych śladów. Zmniejszyć rozrodczość chociażby o połowę – to znaczy zniszczyć 2-3 miliony Rosjan (Polaków również trochę w mniejszej liczbie – PAC), w ciągu jednego roku bez żadnych nakładów fizycznych. Nie potrzeba pieców, amunicji, grobów (wystarczy wprowadzić obowiązkowe szczepienia :) - ustawa podpisana 01.12.2017 roku oraz wprowadzić GMO link : https://www.youtube.com/watch?v=OHd3A6hvb3g sprawy na wprowadzeniem ustawy trwają PIS jest za – komentarz PAC).
I nie ma żadnych śladów. Nie urodził się. I nie ma winnych. Stworzymy lepsze warunki życiowe dla kryminalistów, niż dla pracującego bydła, z więzień będziemy wypuszczać kryminalistów, po to, żeby było więcej morderstw, rabunków i niestabilności. Amnestia będzie dotyczyć tylko złodziei i morderców, krótko mówiąc, wszystkich, oprócz skazanych z artykułu o “podżeganiu do nienawiści etnicznej”, który zastąpi istniejące prawo dotyczące antysemityzmu. Wśród ludzi zasiejemy strach. Strach o życie, które stanie się nic nie warte, strach o miejsce pracy, które w każdej chwili może być zabrane, strach o przyszłość waszych bliskich… Będziemy rządzić strachem.
Te obszary Ziemi są dwa razy większe niż teren Stanów Zjednoczonych. Akr ziemi [4.040 m. kw.] będzie kupowany po 1.000 dolarów, za całą Syberię trzeba będzie zapłacić 3 tryliony dolarów w ciągu 20 lat. Roczne spłaty wyniosą 200 milionów dolarów, z których połowa pójdzie na zakup towarów w USA.
Sybiracy nigdzie nie pójdą z tego powodu, że będą musieli ulec jakimś zagranicznym wpływom, bo Stany Zjednoczone wyglądają przyjemniej, niż ich azjatyccy sąsiedzi. W końcu, Władywostok jest bliżej Los Angeles niż Moskwy…
  1. Dla przeprowadzenia tych wszystkich arcyważnych dla nas przedsięwzięć pod pozorem “transformacji demokratycznych” słowiańskiemu bydłu damy monarchię. Dla każdego – marionetkowego prezydenta. I jak więcej blasku, hałasu i pompy! Monarchia jest dobra tym, że całą energię mas kieruje w gwizdek. Odwraca uwagę od naszej tajnej i aktywnej pracy, dotyczącej organizowania społeczeństwa w sposób, który jest nam potrzebny. Prezydent jest zasłoną, niby wybrany powszechnie (a my sfałszujemy procedury wyborcze w taki sposób, żeby wszystko wydawało się legalne), i przez tę zasłonę będziemy sterować wszystkimi niezbędnymi procesami. Prezydent będzie posiadał nieograniczoną władzę. Poprzez przestawienie kadr na najwyższych stanowiskach struktury władzy, na ich szczytach postawi on naszych ludzi. Armia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, FSB i wszelkiego rodzaju siły specjalne będą bezpośrednio podległe prezydentowi. A to znaczy – nam. W naszych rękach będziemy mieć tylko sznurki, idące do rąk prezydenta. I my będziemy za nie pociągać w taki sposób, jaki będzie konieczny dla realizacji ogromnego planu podbicia wszystkich plemion i królestw i podporządkowanie ich przez nasz super-naród, wybrany przez Boga Izraela.
7. Ale najważniejsze – pieniądze. One zrobią wszystko. One – to władza. One – to siła. Kto ma pieniądze – ten ma broń. Ultranowoczesną broń. Ten ma armię najemników. Pieniądze władają mediami, bałamucą miliardy ludzkiego bydła. Przekupują potrzebnych nam ludzi. Usuwają niepokornych. Bombardują sprzeciwiających się fanatyków – Irakijczyków, Serbów i w perspektywie – Rosjan. O wszystkim decyduje kapitał i przejęcie władzy. Nad gromadzeniem kapitału i przejmowaniem władzy praktykujemy już od ponad 3.000 lat i nikt w tej kwestii nie może z nami konkurować. Własnych pieniędzy u was nie ma. Władzy również. Nie ma ich u was i nie będzie! Nie damy!
Nienawidzimy was bezgranicznie! Ta nienawiść daje nam siły, by ładnie się do was uśmiechać, zdobywać wasze zaufanie i kierować wami, pokazując wam “troskę” o was i wasze dzieci, przyszłe wnuki i prawnuki, którzy w rzeczywistości się nie pojawią na świecie.
Jesteście straceni. I dopóki nie zrozumiecie tej prostej prawdy, dopóki będziecie się szarpać, do tej pory będziecie bici bardziej, niż potrzeba. Jeśli będziecie posłuszni – pozostanie was 65-70 milionów, w przeciwnym wypadku – 40-45.
Główną rzeczą dzisiaj – to utrzymać się nam jeszcze przez co najmniej 2-3 lata. Później nie będziemy już mieli tutaj, w tym kraju, żadnych problemów. Stworzymy takie środki ochronne, że żaden z was nie będzie mógł wykonać żadnego ruchu. I wszystko, co się wydarzy, będzie nam znane, kontrolowane i potajemnie sterowane. I nikt nie będzie w stanie nam przeszkodzić!


Komentarz PAC!


Czy coś w tym kierunku się dzieje co zostało opisane w tych punktach. Zastanówmy się nad problem czytając podane linki :


  1. Emigracja Polaków :
    Emigracja

Jak wynika z powyższego artykułu rząd nie robi nic w tym kierunku, aby trendy emigracyjne rodowitych mieszkańców polskiej ziemi zatrzymać. Pytanie jakie się nasuwa brzmi „ Co rząd w ogóle robi? I jaka jest jego polityka jeśli chodzi o tzw. pro państwowość. Odpowiedź PAC brzmi nic nie robi, a jeszcze bardziej szkodzi. Dowody w następnym dokumencie :).

2. Rząd Polski jeśli można go tak nazwać wygania Polaków z ich własnego kraju i sprowadza tzw. nowych Polaków rozdając polskie paszporty i obywatelstwo jak ulotki pod supermarketem. Oto dowód :( (sic!)


Oprócz tego, że sprowadza powyższych na tereny zamieszkiwane przez Polaków to na dokładkę dokonuje kolejnej podmianki kulturowo-etnicznej sprowadzając na potęgę kolejną wrogą Polakom nację (sic!).


3. Jeśli się Polacy nie obudzą to niestety PAC musi przyznać, że skończy się to tragedią całego Narodu, a swoją biernością ów Naród pozwala na to gdyż nie ma żadnej reakcji z jego strony, a jak jest to przeważnie są to małe grupy uważane za oszołomów w internecie nie pokazywane w ogóle w mas mediach, aby się nikt nie dowiedział, że nastąpił jakiś zryw społeczny. Oto co się stanie jeśli ten dumny Naród nie wstanie z kolan.

    4. Multikulturalizm – ideologia prowadząca do śmierci i zagłady całych narodów białej rasy. Jak się wam wydaje kto stoi za jego wprowadzeniem?

Osobą, która zapoczątkowała proces niszczenia pierwszego narodu w Europie była niejaka żydówka Barbara Spectre. Dokonała ona tej transformacji na białej rasie w Szwecji. Dowód.


Co o multi-kulti uważał już w 1971 r. Muhammad Ali :


Czy słyszałeś/aś o tym w jakiejkolwiek telewizji tzw. głównego ścieku, który większość ludzi ogląda? - odpowiedź PAC brzmi nie (sic!)
Pozostaje nam zdecydować co dalej? Czy wybierzemy jakąś formę obrony przed tym co może nas spotkać gdy będziemy bierni. Oczywiście po punkcie 2 już wiesz dlaczego w Polsce nie doszło do realizacji punktu 4, który jest podany na tej stronie. To na tyle jeśli chodzi o komentarz PAC do tego materiału. PAC ma nadzieję, że po zapoznaniu się z tym materiałem będziesz zainteresowany/na do przyłączenia się w struktury PAC i wspierania go na drodze finansowej, merytorycznej oraz duchowej w dążeniu do założonych celów PAC. Cdn...! Bo musi, wyjścia nie ma :). Głowa do góry i na koniec poprawmy sobie humor :
https://www.youtube.com/watch?v=x4aJFabzDRk


Symbole przez nas stosowane na stronie :

Bogodar – Symbolizuje stały patronat Niebieskich Bogów, którzy obdarzają ludzi Starą Prawdziwą Mądrością i Sprawiedliwością. Symbol ten jest szczególnie czczony przez Kapłanów-Opiekunów, którym Niebiańscy Bogowie powierzyli chronić Najwyższy Dar – Niebiańską Mądrość’.

A na dole :).

Walkiria – Prastary symbol ochronny, strzegący Mądrość, Sprawiedliwość, Szlachetność i Zaszczyt. Znak ten jest szczególnie czczony przez wojów broniących ziemię ojczystą, swój Stary Ród i Wiarę. Jako znak ochronny był używany przez Kapłanów dla ochrony Wed.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga